Работник кухня

Description

AСТРЕA е компания в сферата на Човешките ресурси. Целта ни е да открием най-подходящите хора за нашите бизнес партньори, като им осигурим удовлетвореност.

За един от нашите клиенти – известена кетъринг компания – търсим Работник кухня.

Задължения и отговорности:
* приема и подготвя хранителните продукти, суровини и полуфабрикати;
* извършва контрол на качеството на приетата стока;
* извършва предварителна и последваща обработка на продуктите;
* спазва санитарно хигиенните изисквания.

Изисквания към кандидатите:
* мотивация и желание за работа;
* отговорна личност с готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения;
* предишен опит не е задължителен.

Нашият клиент предлага:
* отлично възнаграждение;
* динамична и приятелска работна среда;
* постоянна заетост.

Ако позицията представлява интерес за Вас и смятате, че ще бъдете подходящ кандидат, не се колебайте и изпратете подробна автобиография (Не забравяйте да посочите референтния номер на обявата DR_RК).

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички предоставени от Вас лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. (Astrea MT Ltd. – reg. No. 1578, exp. 10.04.2018 from MLSP).