Добавено в твоите Избрани обяви

Строителен инженер

„Балкантел“ ООД е проектно-ориентирана инженерингова компания, създадена през 1990 г. Наложили сме се като водещ производител, системен интегратор и изпълнител на проекти в целия им жизнен цикъл – проектиране, доставка / производство, инсталация, интеграция, обучение, поддръжка и изпълняваме множество инфраструктурни проекти в сферата на телекомуникациите, навигацията и жп сигнализацията, които са от стратегическо значение за страната ни.

Строителен инженер

Отговорности:

• Изготвя прогнозни количествено-стойностни сметки за етапи на проекта
• Извършва анализ и сравнение на оферти на потенциални подизпълнители
• Подготвя подробни графици за изпълнение на СМР на обекта, следи и отчита ежедневно тяхното изпълнение
• Контролира количествено и качествено изпълнението на договорите на подизпълнителите
• Организира доставката на материали до обекта и контролира правилното им изразходване
• Организира при необходимост наемането на механизация и специалисти за изпълнението на специфични дейности
• Изготвяне на Актове по Наредба 3
• Съгласуване на Документация в Агенцията по геодезия, картография и кадастър
• Изготвя екзекутивни чертежи и документи, съгласно изискванията на действащите норми

Изисквания:

• Висше строително образование: Архитектура или Строителство на сгради и съоръжения
• Минимум 5 години опит в областта на строителството и мениджмънта
• Познаване на действащата нормативна уредба в областта на строителството
• Познаване на принципите на ценообразуване в строителството
• Опит в подготовката на количествено-стойностни сметки
• Опит в изготвянето на екзекутивна документация – чертежи, актове и протоколи
• Опит в довършителните дейности
• Дизайнерски умения
• Умение за справяне с организационни проблеми
• Умение за добро планиране дейностите и приоритизиране на проблемите
• Отговорно отношение към служебните задължения
• Умения за работа с персонален компютър, MS Office – Word, Excel, Auto CAD
• Свидетелство за управление на МПС, категория Б
• Познания по ЗУТ

Ние Ви предлагаме:

• Възможност за изява и развитие във високотехнологична българска компания
• Работа в конкурентна и развиваща се работна среда
• Възможност за допълнителна квалификация и обучения
• Атрактивно заплащане, социални придобивки и отлични условия на работа в екип от доказани професионалисти


Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV с актуална снимка.

"Балкантел" OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Тагове:
Други обяви от Балкантел ООД
Добавено в Избрани
Инженер осигурителна техника
София / 21 Ноември
Добавено в Избрани
Експерт телекомуникационни решения
София / 21 Ноември
Добавено в Избрани
Технически ръководител - телекомуникации
София / 21 Ноември
TOP
21 Ноември 2023151
Строителен инженер Балкантел ООД
Балкантел ООД
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Балкантел ООД

Докладвай за проблем
Строителен инженер
Балкантел ООД

Препишете кода от картинката: